ONLINE TRGOVINA Sigurnost pla?anja

SIGURNOST PLA?ANJA

Tvrtka Retriver d.o.o se obvezuje da ?e ?uvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo nune, osnovne podatke o kupcima i korisnicima koje ne proslje?ujemo niti ne ustupamo tre?im stranama.

Svi se podaci strogo ?uvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nuni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Retriver internet trgovine i njeni poslovni partneri odgovorni su za potivanje na?ela zatite privatnosti.

RETRIVER internet trgovina za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristi WSPay sustav i Privrednu banku Zagreb.

WSPay u suradnji s Privrednom bankom Zagreb brine za sigurnost transakcija.

AmericanExpress50 MasterCard50 Visa50

Sigurnost podataka na stranicama za pla?anje osigurana je koritenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) izme?u WSPay sustava koji obavlja online pla?anje i autorizacijskih centara karti?nih ku?a obavlja se koritenjem privatne mree koja nema pristup na Internet i potpuno je zati?ena od neautoriziranog pristupa koritenjem ISO 8583 protokola. 

Djelatnicima Retriver trgovine niti u jednom trenutku nije omogu?en uvid u broj vae kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Djelatnici imaju ovlatenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili u manjem od autoriziranog.