ONLINE TRGOVINA Op?i uvjeti kupovanja
OP?I UVJETI KUPOVANJA

Komunikacija

Na vau e-mail adresu automatski se alju razli?ite poruke nakon obavljenih aktivnosti (potvrda o registraciji, potvrdanarudbe, obavijest o isporuci ili otkazivanju narudbe, potvrda o tere?enju kartice ili otkazivanju transakcije).Zbog toga je nuno koritenje ispravnee-mail adrese kako bi porukestigle do vas.

Ukoliko prilikom narudbe odaberete kao na?in pla?anja "Pouze?em", nuno je ostaviti broj telefona ili mobitelakako bismo mogli provjeriti vjerodostojnost narudbe.

Garancija na proizvode


136_garancija1Artikli iz nae ponudepokriveni su proizvo?a?kim garancijama koje ovise o proizvo?a?ima i biti ?e navedene na ra?unu. Ukoliko smatrate da artikl koji ste kupili ne zadovoljava po pitanju kvalitete materijala ili izrade kontaktirajte nas uz detaljan opis problema iuvjeta u kojimajeartikl koriten. Iskreni i detaljni opisi u pisanom obliku pomau najvie. Artikl ?e biti potrebno dostaviti na nau adresu radi detaljnog pregleda i ispitivanja kvalitete.

U slu?aju opravdane reklamacije proizvod ?e biti popravljen onaem troku.
Ukoliko nismo u mogu?nosti ispraviti nedostatke i/ili ote?enjakoja su nastala zbog greke u materijalu ili u proizvodnji poslat ?emo vam u dogovoru s proizvo?a?em novi artikl.

Boja proizvoda, odnosno odstupanja boje proizvoda od slikena webunije predmet reklamacije zbog tehnologije koja ne prenosi 100% vjerno boje proizvoda.


Uvjeti prodaje


Svi proizvodi u internet trgovini testirani su i ispitani za njihovu namjenu od strane proizvo?a?a. Retriver d.o.o ne snosi posljedice koje bi mogle nastati koritenjem proizvoda u druge namjene (koje nisu predvi?ene od strane proizvo?a?a).

Po 8. ?lanku Zakona o zatiti potroa?a Retriver d.o.o omogu?uje da svoje pisane prigovore aljete na:

RETRIVER d.o.o
Lupinjak 19/1
49231 Hum na Sutli
odnosno putem forme na ovom linkuHum na Sutli, 24.09.2013.


RETRIVERd.o.o.
Lupinjak 19/1
48231Hum na Sutli
Hrvatska
OIB:HR-89789819324
IBAN:HR0223400091110450955
tel.+385 (0)49 347 603 (ponedjeljak - petak od 08:00 - 18:00, subota 09-12)
gsm: +385 (0)91 953 22 07
linkna kontakt formu
website: www.retriver.hr