ONLINE TRGOVINA LOVA?KI FILMOVI


Print

LOVA?KI FILMOVI

Sortiranje:

Lov krokodila

100,00 Kn (uključen PDV)
Loviti bradavi?aste svinje (Warthog) u periodu parenja poseban je izazov. Jo je ve?i izazov ste?i trofej krokodila. Velika a ipak vrlo plaha i oprezna ivotinja. U filmu je prikazan cijeli proces vrlo zahtjevnog lova na krokodila. Hitac mora biti izuzetn 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Pri?a o ljubavi na prvi pogled. Odnosu lovca i njegovog vjernog pratioca. 
Detaljne Informacije...

Hrvatski veprovi

100,00 Kn (uključen PDV)
Pratili smo tri dana grupu francuskih lovaca u lovu na divlje svinje prigonom u najboljim hrvatskim lovitima. Obilje divlja?i, akcije i odstrela divljih svinja i kapitalnih veprova. Prava poslastica za ljubitelje goni?a i prigonskog lova. 
Detaljne Informacije...

Selekcijski lov srnjaka-Bjelovar

100,00 Kn (uključen PDV)
Selekcijski lov u Bjelovaru prati odstrel srnjaka u Bjelovarskom podru?ju. Nekoliko hitaca i isto toliko srnjaka. 
Detaljne Informacije...

Lov na muflona i divokozu

100,00 Kn (uključen PDV)
Film o lovu na muflone i divokoze u hrvatskim planinama rezultat je dvogodinjeg rada sa ciljem da se na konvenciji SCI-a u Americi, predstave ljepote lova u Hrvatskoj. 80 minuta akcije, desetak odstrela muflona i divokoza, ljepote Velebita, Peljeca, Dug 
Detaljne Informacije...

Lov trofejnog srnjaka u svibnju

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov trofejnog srnjaka u svibnju. Po?etkom lovne sezone na srnjaka, tisu?e lovaca premjetaju se diljem Europe trae?i najbolja mjesta za "trofejnog srnjaka". Ovo je lova?ka pri?a o zajedni?kom lovu s prijateljima iz Danske. 
Detaljne Informacije...

COMON & MOUNTAIN REEDBUCK

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov est vrsti divlja?i u Junoafri?koj republici 
Detaljne Informacije...

Grofovski lov na veprove u Baranji

100,00 Kn (uključen PDV)
Ovo je lova?ka pri?a o najuspjenijem danu lova na divlje svinje prigonom u Baranji u dugoj povijesti lovita. Odstrijeljenih pedesetest divljih svinja govori samo za sebe o brojnosti divlja?i i umjenosti lovaca. Sudjelovati u takvom lovu san je svakog 
Detaljne Informacije...

Running Wolf

100,00 Kn (uključen PDV)
Dnevnik jednog lova. Karibu, vuk, grizli i los . Petnaest dana lova na konju u nepreglednim prostranstvima Kanade. Iskonsko, nezaboravno iskustvo i zaslueni nadimak "Runing Wolf" (tr?e?i vuk). 
Detaljne Informacije...

SCIMITAR ORYX & VAAL RHEBOCK

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov pet vrsta divlja?i u Junoafri?koj republici. 
Detaljne Informacije...

NYALA & WARTHOG HUNTING

100,00 Kn (uključen PDV)
Za svakog evropskog lovca - loviti bradavi?aste svinje (Warthog) poseban je izazov. Kada uz to steknete i jedinstveni junoafri?ki trofej Nyale, dodate tome redukcijski odstrel Hartebeesta i 3 Gnua, obojate sve crvenilom afri?kog sunca i kristalnom rosom 
Detaljne Informacije...

Lov zlatnog srnjaka

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov trofejnog srnjaka u svibnju. U lovu na zlatnog srnjaka. Ako je vaa omiljena divlja? srnjak onda znate kako je teko ste?i zlatni trofej. Ovo je pri?a o proljetnom selekcijskom lovu, i lovu na trofej ivota ( "lebens bock" - 146,02 CIC to?aka). 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Loviti divlje ma?ke uvijek je poseban izazov. Naro?ito kada prvi put lovite "ma?ku" koju izuzetno cijenite. Dodajte tome "bushpig", "cape fox" i za?inite eljenim bijelim blesbokom, i lova?ka poslastica spremna je da probudi sva osjetila i uzbuni lova?k 
Detaljne Informacije...

Selekcijski lov srnjaka i lisice

100,00 Kn (uključen PDV)
Svaki lovac ima divlja? koju posebno preferira. Za mene, to su lisice i srnjaci. ?ak i kad ?ekam trofejnog srnjaka - lisicama rijetko "opratam". Zato su ove lova?ke pri?e napravljene s duom . Za one koji to razumiju. 
Detaljne Informacije...

THE BEST OF HUNTING IN SOUTH AFRICA

100,00 Kn (uključen PDV)
Najbolje iz lova u Junoj Africi. Uz hrvatske lovce nau?ite o lovu i vrstama afri?ke divlja?i ili se prisjetite vaih nezaboravnih trenutaka lova u Africi uz devedesetpet minuta potpune akcije i adrenalina. Lov na 15 afri?kih vrsta divlja?i, s 28 odstrela 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Lova?ka sre?a je sastavni dio lova?kih pri?a. Svi vjeruju u neto, a lovci? U boicu Dianu. Lov na jelena, divlje svinje, srnjake, lisice. Od zime do prolje?a. Film posve?en boici Diani iz zahvalnosti za njenu naklonost. 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Zlatne boje baranjske jeseni, snijeg i zima u Dubici, proljetno cvije?e u Sunji i zaleno ljeto u Radinju. to im je zajedni?ko? Divlje svinje. 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Selekcijski lov divlje svinje uljanjem i do?ekom. Malo je lovita u Hrvatskoj u kojima divlje svinje moete sresti za dana. Zato ovo baranjsko lovite prua idealne uvjete za istinski lova?ki doivljaj - lov divlje svinje uljanjem. 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Za ve?inu lovaca koji Afriku posjete prvi put, kudu je uz orixa jedan od najreprezentativnijih trofeja June Afrike. Tijelom i ponaanjem sli?an europskom jelenu izazov je za svakog lovca. Jedno od najatraktivnijih junoafri?kih lovita uz rijeku Limpopo 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Prekrasan film o divlja?i koja obitava na podru?ju bjelovarsko-bilogorske upanije, prikazan kroz godinja doba. Parenje srnjaka, rika jelena, borbe muflona, rika jelena lopatara, "bucanje" divljih svinja. FILM JE BEZ ODSTRELA, TE GA PREPORU?AMO DJECI 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
"ivim da bi lovio" iskrena je lova?ka pri?a o ?ovjeku koji je sav svoj ivot posvetio odgoju i kolovanju lova?kih pasa i lovnih ptica. 
Detaljne Informacije...

Lov jelena u rici

100,00 Kn (uključen PDV)
Rika baranjskih jelena. Ra?anje sunca, jutarnje izmaglice zapletene u paukove mree i nenadmana pjesma ritskog bojovnika. Ima li ita ljepe od lova na jelena u rici. Prekrasni ritovi baranjskog kraja za svakog su lovca nenadmaan doivljaj. 
Detaljne Informacije...

Lov nosoroga

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov na bijelog nosoroga s pukom za uspavljivanje. Moda na prvi pogled i ne zvu?i atraktivno, ali ... Za razliku od puke, ovdje se je potrebno priuljati na 20 m, vrlo opreznoj 2,5 tonskoj grdosiji. Nakon hica - pra?enje je puno due i sloenije nego ko 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Pri?a o prvom zajedni?kom lovu oca i sina u junoafri?koj republici. U?itelj i u?enik. Oryx, red hartebeest, springbuck, blesbuck, blu wildebeest, black wildebeest,. film sa vie od deset odstrela afri?ke divlja?i i nespunjenu snu o "bijelom blesboku". 
Detaljne Informacije...

Lov srnjaka vabljenjem u vrijeme parenja

100,00 Kn (uključen PDV)
Svakako je najatraktivniji i najzanimljiviji lov na srnjaka u periodu parenja. Lov vabljenjem pun je iznena?enja, obrata i nekih "novih srnjaka". Zato se uvijek trudimo nau?iti neto vie. Makar za idu?u lovnu sezonu. 
Detaljne Informacije...

Lov divlje svinje prigonom - Kunjak 2

100,00 Kn (uključen PDV)
San svakog lovca je odstrijeliti kapitalnog vepra u prigonskom lovu. Samo malom broju, koje blagoslovi boica Diana, to zaista i uspije. Ovo je lova?ka pri?a o ispunjenju takvog sna. 
Detaljne Informacije...

Lov srnjaka -Prvi&Stoprvi-

100,00 Kn (uključen PDV)
Loviti s prijateljima uvijek je dodatno lova?ko zadovoljstvo, pogotovo ako moete biti sudionik njegovog lova na prvog srnjaka. Kad to pomijeate sa jednakim uzbu?enjem lova i na jubilarnog stoprvog srnjaka, smjestite u prekrasne svibanjske ambijente bjel 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov jarebice u panjolskoj. Grupa hrvatskih lovaca imala je priliku doivjeti jedno potpuno novo lova?ko iskustvo. Savrena organizacija lova, smjetaja, hrane, obilje divlja?i i stotine ba?enih hitaca. Tisu?e ptica u preletu. Dva dana zaista nezaboravn 
Detaljne Informacije...

Selekcijski odstrel srnjaka u svibnju

100,00 Kn (uključen PDV)
Po?etak lovne sezone s niskom vegetacijom, idealno je vrijeme za izlu?ivanje bolesnih i neperspektivnih grla. Stari, jednorozi, bolesni (papilomatoza) . Ova lova?ka pri?a, o selekcijskom odstrelu sedam srnjaka u svibnju u lovitu Dabravine, poslastica je 
Detaljne Informacije...

Lov divlje svinje prigonom - Kunjak 1

100,00 Kn (uključen PDV)
Lovovi na divlje svinje prigonom u brdskim lovitima Slavonije, nezaboravno su lova?ko iskustvo za svakog lovca. tektanje lova?kih pasa, galama pogoni?a, svinje u trku, adrenalin,. to je najljepa muzika za lova?ko uho. 
Detaljne Informacije...

Lov srnjaka u Bjelovarskom kraju

100,00 Kn (uključen PDV)
Lova?ke pri?e o lovu srnjaka u najbogatijim lovitima bjelovarskog kraja. Na blagim breuljcima Bereka protkale su se ume, polja i livade, tvore?i idealno stanite za srne?u divlja?. Predivni pejzai i uitak lova na "srnjaka ivota" samo su lag na ovoj 
Detaljne Informacije...

Hrvatski veprovi 2 - Spa?va

100,00 Kn (uključen PDV)
Tri dana u lovu divljih svinja prigonom s grupom engleskih lovaca u najelitnijim hrvatskim lovitima (Spa?va, Luda, Kujnjak). Lovci. Pogoni?i, psi, veprovi ... 90 minuta akcije, adrenalina i obilje dobrih odstrela, ali i promaaja ... 
Detaljne Informacije...

Hunting in South Africa - KAROO

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov vie vrsti divlja?i u Junoafri?koj republici. Odstrel, ranjavanje, promaaji. 
Detaljne Informacije...

Lov divokoze velebitskim bespu?ima

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov na "zlatne kuke" divokoze. Jedan od najzahtjevnijih lovova je lov "Balkanske divokoze" u planinskim masivima jadranske obale, na prekrasnim padinama Velebita. Loviti divokoze, s neprestanim pogledom na more i otoke ostaje nezaboravan lova?ki doivljaj 
Detaljne Informacije...

100,00 Kn (uključen PDV)
U lovitu Hrvatskog lova?kog saveza Grede Kamare, na podru?ju parka prirode Lonjsko polje, pokuali smo prikazati lov jelena u rici vabljenjem i uljanjem. 
Detaljne Informacije...

CRNI,BIJELI I OBI?NI SPRINGBUCK

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov pet vrsta divlja?i u Junoafri?koj republici. 
Detaljne Informacije...

Bugarski veprovi 2

100,00 Kn (uključen PDV)
Obilje svinja, lova?kih pasa, akcije i adrenalina. Bugarska - zemlja kapitalnih veprova. U bugarskom lovitu Bukowez sa grupom danskih lovaca u dvodnevnom lovu na divlje svinje prigonom 
Detaljne Informacije...

Posljednji ljubavni zov

100,00 Kn (uključen PDV)
Da se zbog ljubavi gubi glava najbolje pokazuje lov na velikog tetrijeba - gluhana i malog tetrijeba -ruevca. Nedirnute ruske ume svako prolje?e odzvanjaju ljubavnim zovom ove umske koke 
Detaljne Informacije...

Lov srnjaka, lisice i divlje svinje

100,00 Kn (uključen PDV)
Pokuaj lova na zlatnog srnjaka od svibnja do kolovoza u bogatom lovitu podno Bilogore pruio je puno iznena?enja i drugih mogu?nosti. "Zlatni" nije pao, ali su nastale lova?ke pri?e iz Ivanovog sela. 
Detaljne Informacije...

ELAND & KUDU HUNTING

100,00 Kn (uključen PDV)
Eland - najve?a afri?ka antilopa. 700 kg mii?a i adrenalina i prvo pravilo lova - "to je ve?a divlja? - to je manja meta" (treba precizniji hitac). Pri?a o grupi hrvatskih lovaca u Junoj Africi. Prva lova?ka iskustva, prvi afri?ki odstreli ... 
Detaljne Informacije...

RED HARTEBESST & BLACK WILDEBEEST HUNTING

100,00 Kn (uključen PDV)
Hartebeest & Black Wildebeest ( "sr?ana zvjer" i "crna divlja zvjer"). Uvijek u pokretu i na oprezu. Izdrljivost i snaga puna adrenalina. Ime su s razlogom dali prvi nizozemski doseljenici u Junu Afriku (Buri). Black Wildebeest izvorna je divlja? junoa 
Detaljne Informacije...

Bugarski veprovi 1

100,00 Kn (uključen PDV)
Bugarska - zemlja kapitalnih veprova. Pratili smo grupu danskih lovaca u dvodnevnom lovu na divlje svinje prigonom, u bugarskom lovitu Bukowez. Obilje svinja, akcije i adrenalina. 
Detaljne Informacije...

U selekcijskom lovu na jelena i vepra

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov uljanjem ("pirsch"), u periodu "bucanja"(parenja), na kapitalnog vepra u baranjskim ritskim umama.Svaki iskusni lovac zna da je lov na starog, kapitalnog vepra jedan od najzahtjevnijih. Njegov oprez i panja poputaju samo u periodu parenja. Ovo je 
Detaljne Informacije...

Lova?ke pri?e iz Hrvatske

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov jastrebom i sokolom, lov na srnjake, lov na jelena, vepra, muflona i divokozu, lov prigonom.Film protkan ljepotama hrvatskih lovita od baranjskih ravnica, slavonskih brda, bjelovarskih livada do valebidskih bespu?a 
Detaljne Informacije...

ELEPHANT & BUFFALO HUNTING

100,00 Kn (uključen PDV)
Lov na slona i bivola u Junoj Africi. Prvi put na DVD-u u Hrvatskoj - lov na velikih 5 (BIG FIVE - Slon, nosorog, lav, leopard i bivol),s hrvatskim lovcima, uz odstrel kapitalnog slona (kljove preko 80 pounda - cca 36 kg) i prastarog bivola (rogovi 44 in 
Detaljne Informacije...

WATERBUCK & KUDU HUNTING -2 x DVD

172,50 Kn (uključen PDV)
Na dva DVD-a, ispri?ana pri?a o prvom zajedni?kom lovu dva prijatelja u junoafri?koj republici. Prvi susret s Afrikom ... i puno lova?ke sre?e. Kudu, Waterbuck, Hartebeest, Gnu, Impala, Blesbok, Zebra, Warthog... Dva sata akcije sa vie od petnaest odstr 
Detaljne Informacije...

Velikih 5 - Tanzanija -2 x DVD

173,75 Kn (uključen PDV)
Tanzania. Jedna od najljepih afri?ki lovnih destinacija. "Big Five game" - lov na velikih pet (slon, lav, leopard, bivol, nosorog).Na dva DVD-a ispri?ana uzbudljiva lova?ka pri?a o lovu i na?inu lova na afri?kog bivola, leoparda, ali i ostalu atraktivnu 
Detaljne Informacije...

  • «« Prva
  • « Prethodna
  • 1
  • Slijedeća »
  • Zadnja »»


Prikaži #  
Rezultati 1 - 47 od 47