LOV U HRVATSKOJ Lovni paketi
PDF

LOVNI PAKETI-blizu grada SLATINE(srnjak,divlja svinja...)3 dana smještaj na bazi puno paniona,2 dana lova

Lovište je nizinskog tipa , s vrlo povoljnim životnim uvjetima za jelena obi?nog.Površina lovišta je 7350ha, a sastoji se od velikog šumskog kompleksa (cca 42%) kojeg okružuju poljoprivredne površine (56%) na kojima je intenzivna poljoprivredna proizvodnja.

U lovištu obitavaju jeleni lopatari, divlje svinje, srne?a divlja?, mufloni, zec obi?ni, fazan i prepelica pu?pura. Tako?er uz glavne vrste divlja?i u lovištu obitavaju i jazavac, lisica, divlja ma?ka, kuna, tvor, divlje patke te od seznoske divlja?i šljuka bena, šljuka kokošica, divlja guska i golub grivnjaš.

Lov se vrši do?ekom sa visoke ?eke (vabljenjem), privozom i šuljanjem.

lovni_paketi

LOVNI PAKET ARANŽMAN BR. 1– cijena po lovcu: 7.000,00 kn (uklju?en PDV)

Aranžman uklju?uje:

1. Lov

-odstrel jednog grla jelena obi?nog do 139,99 CIC to?aka

-odstrel jednog grla jelena obi?nog (košuta ili tele)

-odstrel jednog grla srne obi?ne (srna)

-odstrel jednog grla srne obi?ne (lane)

-odstrel jednog grla svinje divlje (do 50 kg)

2. Smještaj

-lova?ka ku?a „Jošavac“ – tri polupansiona – SOBE S 3 ZVIJEZDICE.

3. Lovni pratitelj i prijevoz po lovištu

4. Obrada trofeja u ovlaštenom objektu za obradu trofeja


LOVNI PAKET ARANŽMAN BR. 2 – cijena po lovcu: 12.000,00 kn (uklju?en PDV)

Aranžman uklju?uje:

1. Lov

-odstrel jednog grla srne obi?ne – srnjak (trofejna vrijednost neograni?ena)

-odstrel jednog grla svinje divlje – vepar (trofejna vrijednost neograni?ena)

-odstrel jednog grla svinje divlje (do 50 kg)

2. Smještaj

-lova?ka ku?a „Jošavac“ – tri puna pansiona – SOBE S 3 ZVIJEZDICE

3. Lovni pratitelj i prijevoz po lovištu

4. Obrada trofeja u ovlaštenom objektu za obradu trofeja

LOVNI PAKET ARANŽMAN BR. 3 – cijena po lovcu: 12.000,00 kn (uklju?en PDV)

Aranžman uklju?uje:

1. Lov 

-odstrel jednog grla svinje divlje – vepar (trofejna vrijednost neograni?ena)

-odstrel jednog grla svinje divlje (žensko do 70 kg)

-odstrel jednog grla svinje divlje (do 50 kg)

2. Smještaj

-lova?ka ku?a „Jošavac“ – tri puna pansiona – SOBE S 3 ZVIJEZDICE.

3. Lovni pratitelj i prijevoz po lovištu

4. Obrada trofeja u ovlaštenom objektu za obradu trofeja

5. Meso odstrijeljene divlja?i (otkoženo), pregledano u ovlaštenom objektu

LOVNI PAKET ARANŽMAN BR. 4 – cijena po lovcu: 22.000,00 kn (uklju?en PDV)

Aranžman uklju?uje:

1. Lov

-odstrel jednog grla jelena obi?nog od 160 do 189,99 CIC to?aka

-odstrel jednog grla jelena obi?nog do 159,99 CIC to?aka

-odstrel jednog grla svinje obi?ne (do 50 kg)

2. Smještaj

-lova?ka ku?a „Jošavac“ – tri puna pansiona – SOBE S 3 ZVIJEZDICE

3. Lovni pratitelj i prijevoz po lovištu

4. Obrada trofeja u ovlaštenom objektu za obradu trofeja

Mogu?e su i druge kombinacije lova. Ukoliko želite individualnu ponudu, molimo Vas da se javite putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript  ili na telefonskibroj +385 98 938 6900