JELEN OBI?NI-HRVATSKA 1

LOV JELENA OBI?NOG - 1 HRVATSKA - blizu grada BJELOVARA 
3 dana smještaj na bazi puno pansiona, 2 dana lova, sve uklju?eno u cijenu osim trofeje koja ovisi o težini


Nudimo Vam lov jelena obi?nog, u otvorenom lovištu u blizini grada Bjelovara, Bjelovarsko bilogorska županija, u vremenu od 15.08. do 15.01.jelen_cesma

70% lovišta pokriveno je šumom što predstavlja odli?no stanište za tu vrstu divlja?i. 

U lovištu uz jelena obi?nog obitavaju jeleni lopatari, divlje svinje, srne?a divlja?, mufloni, zec obi?ni, fazan i prepelica pu?pura. Tako?er uz glavne vrste divlja?i u lovištu obitavaju i jazavac, lisica, divlja ma?ka, kuna, tvor, divlje patke te od seznoske divlja?i šljuka bena, šljuka kokošica, divlja guska i golub grivnjaš.

Lov se vrši do?ekom sa visoke ?eke (vabljenjem), privozom i šuljanjem 

Prosjek težine trofeja odstreljenih grla jelena je 8kg.

Cijena se formira na bazi težine trofeje vagane unutar 24 sata od odstrela, bez donje vilice i od te težine odbija se 90gr

CIJENA LOVNOG ARANŽMANA JE 7.850 kn

Opis programa pdficon

 

U CIJENU JE UKLJU?ENO:

   1. Lovni pratilac 1:1 te organizacija lova za dva dana (2 izlaska dnevno (ujutro i nave?er))

   2. Smještaj u reprezentativnom objektu, ku?i za odmor,  u skopu lovišta u sobi 1:1, 3 dana, na bazi punog pansiona (doru?ak, ru?ak i ve?era uklju?eni u cijenu).   

   3. Prijevoz terenskim vozilom po lovištu 

   4. Prijevoz do lovišta od zra?ne luke Zagreb

   5. Obrada trofeje jelena te montaža na plo?icu

   

CIJENA NE UKLJU?UJE:


   1. Odstrel trofeje, cijena ovisno o težini trofeje po cjeniku u tabeli ispod

   2. Lovna karta za Hrvatsku (vrijedi cijelu kalendarsku godinu) - 400kn

   3. Konzumacija pi?a, po cjeniku restorana

   4. Dermopreparat ili druga vrsta pripreme lovne trofeje - cijena na upit i po dogovoru

 

CJENIK ODSTRELA JELENA OBI?NOG

            kg                                                 kn                             

do 6kg                                                   18.750 kn

do 7kg                                                   30.000 kn

do 8kg                                                   41.250 kn

do 9kg                                                   54.400 kn

do 10kg                                                 67.500 kn

svakih 10gr iznad                                        235 kn

Za detalnije informacije ili individualnu ponudu javite se putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na mobitel +385 91 953 2207