LOV U HRVATSKOJ Opći uvjeti (za lovišta u Hrvatskoj)

OPĆI UVJETI ZA LOVIŠTA U HRVATSKOJ

Rezervacija lova:

Da bi rezervacija termina bila potvrđena, potrebno je uplatiti predujam koji je definiran Lovnim ugovorom. U slučaju ne plaćanja avansa, znači da je lovni gost otkazao rezervaciju lovnog aranžmana te ovisno o vremenu otkazivanja, može dobiti povrat sredstava uplaćenih kao predujam. 

Lovni ugovor sadržava opće uvjete lova na dogovorenu vrstu divljači, dogovorenu vrijednost trofeje te popis svih usluga koje su uključene u cijenu te cjenik dodatnih usluga koje nisu uključene u dogovoreni lovni aranžman.

Nakon uplate avansa, lovno turistička agencija RETRIVER šalje lovnome gostu  potvrdu rezervacije (vaucher) koja sadrži osobne podatke o gostu, datum izdavanja, sve usluge koje će gost koristit te detaljni plan putovanja.

Zaštita prava i interesa lovnog gosta:

Lovna agencija je dužna lovnom gostu dati usluge navedene u ugovoru ili vaucheru te se brinuti o pravima i interesima lovnog gosta u skladu s dobrim poslovnim običajima u ovoj domeni poslovanja. Lovna agencija obavijestit će gosta o svim formalnostima važnim za putovanje te izvršiti rezervacije ostalih usluga, ako gost to zatraži.

Otkaz putovanja:

Ukoliko otkažete putovanje do 90 dana prije predviđenog termina, odobravamo povrat uplaćenih sredstava u punom iznosu. Za otkaz do 75 dana od početka putovanja odobravamo povrat od 50% uplate avansa, a za manje od 75 dana zadržavamo predujam u punom iznosu. 

RETRIVER d.o.o zadržava pravo otkaza putovanja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili na njih utjecati. U tom slučaju RETRIVER vraća kompletno uplaćen avans.

 

 Prekid putovanja:

Ako klijent prekine boravak prije završetka putovanja, bez obzira na razlog, ne odobravamo povrat sredstava za neiskorištene usluge.

Odgovornost za nanesenu štetu:

Lovni gost odgovara za štetu što ju nanese organizatoru putovanja neizvršavanjem obveza koje za njega proizlaze iz Lovnog ugovora i odredaba Zakona o turizmu.

Tijek lova:

Lovni gost je dužan uz sebe nositi osobne dokumente, imati valjanu lovačku dozvolu i oružni list te se ponašati sukladno sa lovačkim zakonima zemlje u kojoj lovi. U pratnji vodiča gost će izvršiti odstrjel tek po odobrenju vodiča, ili u iznimnim prilikama kada je gost bez pratnje, lovit će samo u skladu s uputstvima vođe lova. Izvrši li se odstrjel koji nije sukladan s dogovorenim, gost je dužan platiti trošak odštete. Lovac je odgovoran za svoje ponašanje u lovištu i za svaki ispaljeni metak.

Obračun lova: 
Obračun lova izvršit će se neposredno po završetku Vašeg lova na obrascu   “ Protokol izvršenog lova “ koji će biti osnovni temelj za izradu računa. Lovni protokol ispunjava ovlaštenik prava lova u prisustvu lovca na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, a njegovu vjerodostojnost potvrđuju potpisom. U protokol izvršenog lova pored osobnih podataka lovnog gosta, unose se sve korištene usluge od pansiona, odstrjela i jačine trofeja do eventualnog promašaja s objašnjenjem. Reklamacije se uvažavaju samo ako su pismeno unesene u lovni protokol i potpisane od zakupnika lovišta i lovnog gosta.
Lovni ugovor:
Potpisom ovog ugovora lovna agencija se obvezuje pribaviti lovnom gostu skup usluga od smještaja, prijevoza, osiguranja, odstrjela i ostalih usluga, a lovni gost se obvezuje platiti lovnoj agenciji za taj aranžman predviđenu cijenu po dinamici propisanoj u Lovnom ugovoru
Klijenti su dužni pridržavati se lovnih zakona i uzanci zemlje u kojoj lovi i snosi sve troškove nepridržavanja tih zakona. Slijedeći ovaj link možete pregledati važeći zakon o lovu i Zakon o oružju u Republici Hrvatskoj

 

Ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima:

Lovni gost je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.

 

Osiguranje tijekom lova:

Svi klijenti osigurani su od nezgoda nastalih tijekom lova

 

 

Mladen Križanec,

vlasnik lovne agencije RETRIVER

image002